3. Styret`s arbeid den første tiden.

Det har vært avholdt 8 til 14 styremøter mellom hver generalforsamling i de første 9 årene i APVs historie.

I løpet av de første 100 styremøtene er det blitt behandlet mer enn 350 saker.

Saker knyttet til medlemsmøter, pubvandringer, torskeaftener og turer har vært den hyppigste saksgruppen og vært i referatene 65 ganger. I tillegg har juleøl-smakingen hatt egne notater hele 13 ganger.

Også medlemspørsmål knyttet til nye medlemmer, antall medlemmer har vært en klar gjenganger med 44 ganger.

Ytre kontakt (med for eksempel Arendal Bryggeri, Ringnes, media, bedrifter og andre organisasjoner) har vært behandlet hele 38 ganger, mens pins, krus, T-skjorter og andre rekvisitter dukker opp 33 ganger. APVs forhold til paraplyorganisasjoner som Pilsens Venner og Norøl har vært diskutert i gjennomsnitt en gang i året.

Diplomer og andre utmerkelser er viktig for klubben og har vært behandlet i 28 saker. Kanskje sier dette noe om stabiliteten i kjernen av APV.

Andre saker som har gjentatt seg ofte er slike ting som ølfestivaler (26 ganger), medlemskort/oblater og ulike informasjonstiltak overfor medlemmene (22 ganger).

I forkant av hver generalforsamling har selvfølgelig saker til denne blitt tatt opp og da særlig programplanene (son inneholder tid og sted for medlemsmøter, fester og turer). APVs økonomi er også behandlet i flere møter.

Særlig i de første årene var styret opptatt av allsang og ønsket om at det skulle legges til rette for slik sang. Temaet synes ikke lenger å være like aktuelt. Vi vet ikke om dette kan skyldes at allsangen nå er godt innarbeidet eller sangkvalitetene innen APV ikke møtte forventningene.

Leave a Reply