6. Hva med fremtiden!

Formålet med APV er jo klar og selv om eierforholdet i Arendals Bryggeri skifter, vil det være nødvendig til en hver tid å være forberedt på å beskytte Arendals pilsen og bryggeriet.

Det er en kjent sak at Arendals Pilsen på flaske i dag har et så lavt produksjonsvolum at Ringnes vurdere å legge ned tapping på flaske og kun satse på fat produksjon. Pilsen er faktisk en av de ølsortene i Ringnes-sortimentet som det siste året har hatt salgsnedgang! Flaskeølet Arendals trenger med andre ord et skikkelig løft. Styret i APV bør ta ansvar for å definere en tydeligere strategi for å styrke Arendals Pilsen. Dette bør foregå gjennom medlemsaktiviteter, kampanjer og påvirkning av salgs og serveringssteder. Uten Arendals Pilsen – ingen APV!

Fjerning av engangsavgiften på plastflasker vil kunne gå hardt ut over Arendals Bryggeri som da risikerer å miste tappingen av brus som utgjør 70 % av produksjonen ved bryggeriet. Hva som da kan skje med ølproduksjonen tør vi ikke tenke på. I skrivende stund ser det ut til at avgiften vil kunne opphøre allerede 1. juli i år (2005). Jubileumsåret for APV kan m.a.o. bli et skjebneår for vår kjære Arendals Pils. Våre lokale politikere bør nå påvirkes til å jobbe hardt for å få omkamp om denne avgiften til høsten, ikke minst gjelder dette stortingsrepresentanten Torbjørn Andersen for Frp. Det er Frp’s avtale med regjeringspartiene som nå kan føre til at avgiften forsvinner og 150 arbeidsplasser ved Arendals Bryggeri med den!

APV som forening er i dag en aktiv og levende forening med maks 100 medlemmer.

Forgubbing og klikkdannelse kan være et problem og styret må ta hensyn til problemstillingen ved opptak av nye medlemmer.

Vi tror at man bør invitere APV Trondheim , Oslo og Singapore til et mer aktivt samarbeid i tiden som kommer.

La oss ønske oss en aktiv og hyggelig tid fremover.

ARENDALS!

Leave a Reply