Styret

ABV sin mailadresse:  abv1839@gmail.com

 

Styrets sammensetning: For 2017-2018

Tittel                      Funksjon                           Navn                                                       Telefon

Kontreadmiral         Formann                        Øyvind Olsen                                 90 75 55 05

Overstyrmann         Nestformann                   Hans Mange Tysseland             48 99 73 13

Gnist                          Økonomi/Kasserer        Hildegunn Sjo                             46 81 72 51

Stuert                         Seremonimester             Svein Ødegård                            91 68 80 44

1. Styrmann              Sekretær                           Janne Pedersen                         40 40 31 31

2. Styrmann             Representant                   Willy Kristiansen                        91 79 75 30

Fokkeslask                Pressetalsperson            Bjørn Gottschlich                        90 58 90 59

Mail adresser til styret`s repersentanter og webmaster:

Øyvind Olsen                           Zalko@frisurf.no

Hans Magne Tysseland        hans-magne@tysseland.com

Hildegunn Sjo                         hildesjo@statoil.com

Janne Pedersen                      jannelp@hotmail.com

Willy Kristiansen                    willy20@online.no

Bjørn Gottschlich                    bjorn.gottschlich@live.no

Svein Ødegård                         odesve@yahoo.no

Web master for APV er: Øyvind Skjævesland Gustavsen  gustavsen61@hotmail.com

 

Praktiske opplysninger ved det daglige liv i APV

I våre sivile liv er vi i styret opptatt med litt annet enn APV. Vi vil derfor oppfordre våre ærede medlemmer i APV til følgende:

Vær en aktiv bruker av vår elegante og informative WEB side:

www.apv-arendal.com

Vår Facebook side:

https://www.facebook.com/arendalspilsensvenner/

Alle våre utsendinger går fra en oppdatert liste. Dette er den eneste listen vi bruker, og hver enkelt er ansvarlig for å melde endringer.

Send en mail til sekretæren: abv1839@gmail.com, dersom du endrer adresse, epost-adresse eller mobilnummer. Ved endringer i program etc., og ellers ved kunngjøringer, vil vi bruke mail og SMS som varslingssystem.

Leave a Reply