Styret

Styrets sammensetning: For 2014-2015

Tittel                      Funksjon                           Navn                                 Telefon

Kontreadmiral         Formann                        Øyvind Olsen                    90 75 55 05

Overstyrmann         Nestformann                   Bjørn Nyhus                   92 49 08 64

Gnist                      Økonomi/Kasserer          Torill Aakenes                  41 62 75 56

Stuert                     Seremonimester             Per Knudsen                    90 90 50 29

1. Styrmann            Sekretær                        Trond Risan                      95 09 22 29

2. Styrmann            Representant                  Willy Kristiansen           91 79 75 30

Fokkeslask             Pressetalsperson            Rune Sørensen                 90 54 31 31

Mail adresser til styret`s repersentanter og webmaster:

Øyvind Olsen                           Zalko@frisurf.no

Bjørn Nyhus                             bjn.nyh@gmail.com

Torill Aakenes                          taakenes@frisurf.no

Per Knudsen                           per-knu2@online.no

Trond Risan                            abv.secretary@gmail.com

Willy Kristiansen                      willy20@online.no

Rune Sørensen                       tosoere@online.no

Web master for APV er: Øyvind Skjævesland Gustavsen  gustavsen61@hotmail.com

 

Praktiske opplysninger ved det daglige liv i APV

I våre sivile liv er vi i styret opptatt med litt annet enn APV. Vi vil derfor oppfordre våre ærede medlemmer i APV til følgende:

Vær en aktiv bruker av vår elegante og informative WEB side:

www.apv-arendal.com

Alle våre utsendinger går fra en oppdatert liste. Dette er den eneste listen vi bruker, og hver enkelt er ansvarlig for å melde endringer.

Send en mail til sekretæren: hans-magne@tysseland.com, dersom du endrer adresse, epost-adresse eller mobilnummer. Ved endringer i program etc., og ellers ved kunngjøringer, vil vi bruke mail og SMS som varslingssystem.

One Response to Styret

  1. Svein-Harald Ingebrigtsen 339 says:

    Veldig bra at hjemmesida er oppe igjen! Hvorfor er det ikke kommet mer info om ølfestivalen? Blir det bare den ene eksklusive middagen? Vet noen i APV noe?
    Svein-Harald

Leave a Reply