Styret

ABV sin mailadresse:  abv1839@gmail.com

 

Styrets sammensetning: For 2017-2018

Tittel                          Funksjon                        Navn                                              Telefon

Kontreadmiral         Formann                        Øyvind Olsen                              90 75 55 05

Overstyrmann         Nestformann                 Bjørn Gottschlich                        90 58 90 59

Gnist                          Økonomi/Kasserer      Svein Ødegård                            91 68 80 44

Stuert                         Seremonimester          Hildegunn Sjo                             46 81 72 51

1. Styrmann              Sekretær                         Janne Pedersen                         40 40 31 31

2. Styrmann             Representant                 Willy Kristiansen                      91 79 75 30

Fokkeslask                Pressetalsperson          Per Kristian Christensen         92 85 42 98

 

Mail adresser til styret`s repersentanter og webmaster:

Øyvind Olsen                           Zalko@frisurf.no

Per Kristian Christensen       perkrch@yahoo.no

Hildegunn Sjo                         hildesjo@statoil.com

Janne Pedersen                      jannelp@hotmail.com

Willy Kristiansen                    willy20@online.no

Bjørn Gottschlich                    bjorn.gottschlich@live.no

Svein Ødegård                         odesve@yahoo.no

Web master for ABV er:   Janne Pedersen     mail: jannelp@hotmail.com

 

Praktiske opplysninger ved det daglige liv i ABV

I våre sivile liv er vi i styret opptatt med litt annet enn ABV. Vi vil derfor oppfordre våre ærede medlemmer i APV til følgende:

Vær en aktiv bruker av vår elegante og informative WEB side:

www.apv-arendal.com

Vår Facebook side:

https://www.facebook.com/arendalspilsensvenner/

Alle våre utsendinger går fra en oppdatert liste. Dette er den eneste listen vi bruker, og hver enkelt er ansvarlig for å melde endringer.

Send en mail til sekretæren: abv1839@gmail.com, dersom du endrer adresse, epost-adresse eller mobilnummer. Ved endringer i program etc., og ellers ved kunngjøringer, vil vi bruke mail og SMS som varslingssystem.

Leave a Reply