Utdrag fra pressedebatten høsten 1999

Høsten 1999 ble en travel tid for APV da Arendals Bryggeri ble truet med nedleggelse. Det er samlet et hefte med avisklipp fra denne perioden. Her er noen korte sammendrag fra disse klippene:

Det eksplosive salget av øl og mineralvann på boks er i ferd med å knekke Arendals Bryggeri. Konsernledelsen mener det er rimeligere å flytte hele produksjonen til Oslo. Arendal står i fare for å miste 180 arbeidsplaser. Internt i bryggeriet går man gjennom tallene, dersom de lokale regnemestere ikke kommer til en annen konklusjon blir det kroken på døra.

De bryggeriansatte gir seg ikke uten sverdslag. – Vi begynner etter hvert å bli vant til slike trusler, sier de ansatte. – Vi trenger støtte fra kommunen og distriktet. Sentrale politikere må jobbe for senket alkoholavgift for øl og øke embalasjeavgiften for boks. Det er ikke Ringnes sin feil at dette skjer, det er avgiftspolitikken som har skylda. Men også overkapasitet i bryggerinæringen er en trussel. Bare et massivt politisk press kan redde Arendals Bryggeri.

Ringnes Bryggeri vil gå på en økonomisk smell på 20-30 mill. dersom de 70 bedriftene som har skrevet under på oppropet mot nedleggelse av Arendals bryggeri gjør alvor av boikott trusselen . I tillegg har 5000 enkeltpersoner skrevet under på oppropet mot nedleggelse. APV har fått trykket opp 4000 plakater som skal spres til bryggeriets 1500 kunder. Det er også trykket 15 000 flygeblad og laget 3000 lettøl flasker med nei-etikketer på. Det er også brukt penger på kinoreklame. Det blir markering på flere kjøpesentere og Sigurd Ledaal ønsker velkommen til åpen dag på bryggeriet. Reaksjonene fra Arendal har vært langt kraftigere enn det ledelse i Ringnes hadde ventet.

Selv om man slåss det man kan mot boksembalasje, så arbeides det paralellt med å etablere en bokskolonne på Stoa. En brukt kan kjøpes for 6 mill. Aust-Agder Næringsselskap kan gå inn med midler for å sikre bokskolonnen, sier Trond Hansen.

Tidligere ordfører Sigurd Ledaal vil vurdere om det kan gjøres noe med nivået på vann og avløpsavgiftene til bryggeriet.

Agderposten har en leder som mener at politikerne neppe vil klare å opprette en politisk dialog med Ringnes, det er markedet som må gi Ringnes et svar. Helst et tydelig et!

Ringnes-ledelsen har utsatt avgjørelsen om eventuell nedleggelse av ølproduksjonen i Arendal og Bodø til oktober, etter de reaksjonene som har kommet, ikke minst truslene om boikott i Arendals restauranter og en varslet boksaksjon i varehandelen i distriktet.

Hansa-Borg bryggeriet i Bergen er ikke interesert i å overta Arendals Bryggeri om Ringnes skulle velge å selge bryggeriet. I mars i år overtok Hansa CB for 38 mill.

Miljøbevegelsen Natur og Ungdom støtter opp om boikotten av boksøl. De mener boksembalasjen er så miljøfiendtlig at de vil gå til direkte aksjon i butikkene. Der vil de klistre boikottmerker på boksene!

CB’s fagforening støtter de ansattes kamp for Arendals Bryggeri.

Ringnes-topp direktør Trond Wiggen besøker Arendal og blir møtt av et 100 talls demonstranter. Han uttaler at dersom det tilnærmet blir de samme kostnadene å beholde bryggeriet som å flytte det, beholder Ringnes produksjonen i Arendal. Vi ser at det er en sterk reaksjon i markedet mot en evt. nedleggelse og ønsker derfor en dialog. Det er klart dette tillegges vekt.

Fylkesordfører Jon Fløistad ble ikke beroliget etter møte med Bjørn Wiggen. Svein Rannekleiv mener at Ringnes er redd for å miste markedsandeler og at det er et trykk mot ledelsen.

I et personlig brev til Ringnes-sjef Bjørn Wiggen, ber kjøpmann Tore Beisland om at Ringnes gir Arendals Bryggeri en sjanse. Samtidig vil stortingsrepresentant Liv Marit Moland kjempe for lavere alkoholavgift. Billigere øl kan redde bryggeriet.

Beate Prestvik vinner et gavekort på kr 1000,- i tippekonkuransen APV avholder på Kanalplassen i aksjonsperioden. Der selges det også aksjonsøl til kr 10,-. Gå ikke glipp av dette samleobjektet!

Ordfører Sigurd Ledaal har nå mer tro på at kommunen får beholde bryggeriet. Alf Eivind Ljøstad bekrefter i valgkampen at han vil kjempe for at det fortsatt tappes øl ved Arendals Bryggeri. Det er antakelig bare drikkingen av ølet han er i mot…

Både hos Beisland og Ole Eikaas sine butikker faller salget av boksøl parallelt med aksjonene for bryggeriet i Arendal. Spesielt hos Eikaas stuper salget for han har flyttet boksølet til en mindre synlig plass og hengt opp plakater med følgende beskjed: Kjære kunde. Støtt arbeidsplassene ved Arendals Bryggeri! Alt av øl og brus på boks er brygget og tappet i Oslo! Alt av Ringnes sine produkter på flasker er produsert i Arendal! Valget er ditt!

Kreativiteten er stor og Skapsangerne i Arendal har skrevet sin egen kampsang til ære for Arendalspilsen. Den fremføres på Havnepuben i sammen med aksjonsgruppa fra APV.

Lørdag 9. 0ktober er siste aksjonsdag og APV aksjonerer på 7 forskjellige steder der det selges akjsonsflasker og T-skjorter, flygeblader fordeles og i pr-sjekta på Kanalplassen kan du gjette hvor mange ølkorker det er på glasset. Hele 68 personer har stått på stand fire lørdager. 

Leave a Reply