2019-02 Torskeaften på Sjømannsforeningen 8 februar 2019