Historie

Apv-Arendal ble stiftet i 1995.

“Arendals Pilsens Venner – Arendal er en forening som har som formål å ivareta og fremme ARENDAL ØLETS fremtid og eksistens, ved å fremhevedens gode navn og rykte ved jevnlig konsum og støtteerklæringer.

Klubbens formålsparagraf skal oppnås gjennom å utvikle sosialt samvær mellom medlemmene, og ved omgåelse av andre likesinnede”

APV`s Historie skrevet til 10 års jubileet.

Forord:

I forbindelse med Arendals Pilsens Venners 10 års jubileum (1995 til 2005) ønsket APV å gjøre et dykk i arkivet. Dette for å få systematisert allerede bevarte historiske fakta, samt å skaffe til veie den historie som er gått tapt underveis.

For å få dette til bestemte styret seg for å overlate denne jobben til en arbeidskomité som man anså skikket for oppgaven. Komiteen består av Trygve Terjesen, Rolf Taraldsen, Svein Tallaksen og Jan Vatne.

Følgende mandat ble gitt til komiteen:

Styret ønsker å ta vare på de dokumenter, protokoller og referater som allerede      eksisterer.

  1. Vi ønsker å tidfeste medlemmers start og eventuelt slutt-tidspunkt,      utmerkelser og hvem som satt i styret i hvilken periode.
  2. Vi ønsker en logg som forteller litt om klubbens milepæler og utvikling.

Styret var klar over at dette var en stor oppgave selv om mye av materialet ligger der allerede, men de hadde tiltro til arbeidskomiteen, eller som de skrev til slutt i mandatet:  Husk: ” hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest”.

Komiteen startet sitt arbeid 30.03.04 og har avholdt møter med jevne mellomrom i året som har gått. Det første vi tok tak i var å samle inn alle papirer som tilhørte APV’s styreprotokoll. Dette utgjorde over 250 A-4 sider som så ble kopiert i fem eksemplarer og fordelt på komiteens medlemmer. I tillegg samlet vi inn diverse hefter med presseklipp og annet historisk materiale som også er blitt kopiert opp og sikret for ettertiden. Meningen er at alt orginalmaterialet skal leveres arkivet på fylkesmuseet når historieskriftet er godkjent av styret. Punkt 1 i mandatet er derfor grundig oppfylt.

Det ble tidlig klart at komiteen syns mandatet var noe snevert, spesielt med tanke på selve Arendals Pilsens historie. Tidligere direktør ved Arendals Bryggeri, Jan Vatne er medlem av komiteen og har arbeidet med å skrive ned pilsen og bryggeriets historie. Noe som har resultert i et meget spennende og rikholdig kapittel. Komiteen har vært opptatt av at det er viktig å få frem den kulturelle og historiske bakgrunnen for APV’s eksistens og har derfor gitt dette stor plass i arbeidet.

Arendals!

Leave a Reply