Årets “Arendals” butikk.

Fra Overrekkelsen av Årets “Arendals” butikk.

2012 Joker “Blødekjær”

Joker Blødekjær fikk prisen for “Å holde en fornuftig pris på vår lille brune”

Styret i APV-Arendal

Ved Konteadmiral: Bjørn Nyhus.

Leave a Reply