2. Formålet

ARENDAL PILSENS VENNER har sitt formål i vedtektene paragraf 2 hvor klubben og dens medlemmer skal ivareta og fremme ARENDAL ØLETS fremtid og eksistens.

Dette må forståes slik at klubben og medlemmene er forpliktet til å foretrekke øl fra Arendal Bryggeri og fremheve dets kvaliteter. Det er ikke noe forbud mot å smake annet øl, men det slås fast at pilsen fra Arendal er den foretrukne og at klubben og medlemmene skal gi uttrykk for dette innenfor høflighetens rammer.

Videre skal klubben og medlemmene følge med i trusselbildet dersom det kan oppstå problemer med fortsatt konsum av dette ølet.

Dette skal ivaretas med støtteerklæringer og jevnlig konsum av ølet og på denne måten ivareta et sosialt samvær mellom medlemmene og andre likesinnede.

Klubben kan også ta ulike initiativ for å fremme hovedformålet. Dette kan være ulike kampanjer og påvirkning av bevertningssteder og utsalgssteder til å velge pilsen fra Arendal Bryggeri.

Men kanskje den viktigste grunnen er at det gir oss en god anledning til å si:

ARENDALS

Leave a Reply